Máte otázky? Ptejte se!

Home > 3. Grafika – Pro profesionály > Lepená V2 vazba (knihy, manuály...) – příprava PDF pro tisk

Lepená V2 vazba (knihy, manuály...) – příprava PDF pro tisk

Základní limity lepené V2 vazby

Maximální tloušťka dokumentu pro svázání : 50 mm
Maximální formát tisku pro svázání: A4 (velikost zavřeného dokumentu)

Příprava PDF pro tisk

Obálku i obsah připravujeme jako dva separátní PDF dokumenty. Ideální je začít přípravou obsahu, jelikož od množství stran v obsahu se následně odvíjí velikost obálky.

Obsah

Ořez, bezpečná zóna a spadávka

Červenou čárou je znázorněno místo, kde bude dokument oříznut.
Ořez nemusí být vždy zcela přesný, a právě proto je důležité respektovat bezpečnou zónu (viz modrá čára).

Modrou čárou je zvýrazněna bezpečná zóna, přes kterou nesmí přesahovat texty a jiné důležité prvky.
Všechno, co je mimo bezpečnou zónu, může být ořezáno nebo překryto vazbou.

Růžová plocha znázorňuje spadávku. Spadávkou se označuje zóna, která se přidává k finálnímu rozměru grafického návrhu. Jde o přidání 2,5 mm grafiky na každé straně. Jak je vidět na obrázku, grafika přesahuje ořez (hlava osoby v horní části dokumentu a kolečka židle ve spodní části jdou mimo ořez, aby vytvořilyspadávku).

Info pro tisk knih s textovým obsahem

Pokud připravujete pro tisk knihu, u které má vnitřek bílé okraje, nemusíte se vůbec trápit se spadávkou. Stačí, když budou vaše texty dostatečně vzdálené od okraje (viz bezpeční zóna).

Pozice vazby na jednotlivých stranách dokumentu

Při dokumentu svázaném oboustranně mají liché strany vazbu na levé straně grafiky (viz náš obrázek) a sudé strany vazbu na pravé straně grafiky. Myslete tedy na to, kde vám bude vazba zasahovat do grafiky, a podle toho grafiku přizpůsobte.

Pokud máte v dokumentu také číslování stran, promyslete si, zda jste ho zarovnali správně vzhledem k vazbě dokumentu.

Ostatní

 • Dokument může mít klidně větší spadávku než 2,5 mm.
 • Je plus, pokud má dokument ořezové značky, ale nemusí je mít.
 • Pro další informace si prostudujte i všeobecné zásady přípravy grafiky pro tisk.
 • Dokument umíme vytisknout a svázat bez spadávky nebo neutrální zóny. V daném případě bude mít finální dokument bílé okraje (grafika nepůjde po okraj).

Obálka

Obálka se připravuje jako samostatné PDF, kde je dohromady grafika, titulky zadní strany i hřbetu.
Zásadní pro tvorbu obálky je vědět, jak hrubý hřbet bude mít náš výsledný dokument.
Pro kalkulaci hroubky hřbetu máte 3 možnosti:

A) Napište nám, kolik stran má váš dokument a na jaký papír ho chcete tisknout. Obratem vám zašleme hroubku hřbetu vaší obálky. Rovněž je vám k dispozici i náš grafik, který vám buď vytvoří jednoduchou obálku, nebo dodělá hřbet k vaší připravené titulní a zadní straně.

B) Online si vytvořte šablonu přesně pro vaši obálku:

 1. Otevřete si stránku www.expresta.cz/lepena-vazba
 2. Nahrajte vaše PDF s obsahem.
 3. Zvolte si papír, na který chcete obsah tisknout, a finální rozměr dokumentu.
 4. Pokračujte na nahrání obálky.
 5. Náš systém podle počtu stran obsahu a zvoleného papíru vypočítá přesný rozměr hřbetu a zobrazí vám šablonu, dle které můžete vytvořit vaši obálku. Rovněž po vytvoření obálky můžete obálku rovnou nahrát a zkontrolovat si, zda jste ji vytvořili správně (a případně rovnou objednat tisk). :)

C) Vypočítat si hroubku hřbetu „postaru“ následujícím výpočtem:

 • Při oboustranném tisku obsahu
  Hroubka hřbetu = počet stran obsahu / 2x hroubka papíru obsahu + 2x hroubka papíru obálky
 • Při jednostranném tisku obsahu
  Hroubka hřbetu = počet stran obsahu x hroubka papíru obsahu + 2x hroubka papíru obálky

  Hrubost papíru uvádíme u každýho papíru hned vedle názvu.
  Např. kancelářský premium (0,1 mm / 80 g/m2)

Pokud poznáme hroubku hřbetu, můžeme si podle toho vypočítat celkovou velikost obálky.
Následně je důležité dodržet níže znázorněné bezpečné zóny a spadávku.

Upozornění: Při knihách s hřbetem 5 mm a méně nedoporučujeme umisťovat text na hřbet.

Naše ujištění

Každý podklad od zákazníka před tiskem kontrolujeme, abychom zabezpečili kvalitní výsledný produkt. Nemusíte se tedy obávat, pokud uděláte chybu v přípravě PDF pro tisk. Zachytíme ji a zkontaktujeme se s vámi, abychom vám pomohli s nápravou. Zároveň je vám k dispozici také náš grafik, který vám dokáže pomoci vytvořit z vašich dokumentů podklad vhodný pro tisk.

Upozornění: Při kontrole podkladů nekontrolujeme gramatickou a obsahovou správnost textů.

Pro představu k článku připojujeme také ukázkový PDF dokument připravený pro tisk s lepenou vazbou.

Šablóny por Vás:
MS Word