Máte otázky? Ptejte se!

Home > 3. Grafika – Pro profesionály > Základní zásady přípravy grafiky pro tisk?

Základní zásady přípravy grafiky pro tisk?

Pro přípravu kvalitního grafického podkladu je třeba dodržet několik zásad.

  • Spadávková zóna a neutrální zóna

Spadávkou se označuje zóna, kerá se přidáva k finálnímu rozměru grafického návrhu. Jde o přidání 2,5mm na každou stranu.

Bezpeční zóna představuje okrajovou část grafického návrhu (vizitky, plakátu, letáku a pod.), ve které by se neměli nacházet žádné obrázky, text ani jiné části grafiky, které nechceme mít oříznuté.

  • Vyhýbejme sa rámečku

Při malých grafických návrzích, jako vzitky a A6 dokumenty, je důležité vyhnout se vizuálem, které můžou při výrobě způsobit problém. Jedná se především o rámečky. Jelikož při výrobě prochází materiál přes více strojů a každý z nich má svou odchylku, návrhy s rámečkem při kraji návrhu můžou vypadat nevycentrovaně a stratí tak svou estetiku. Proto je lepší grafiku s rámečkem raději vynechat.

  • Správne rozlišení

72 dpi - Běžné rozlišení 300 dpi - Rozlišení pro kvalitní tisk

Rozlišení 72dpi není dostateční pro kvalitní tisk. Tiskárny mají rozlišení od 300dpi po 1200dpi. Nejnižší akceptovatelné rozlišení pro kvalitní tisk je 300dpi.

  • Barevnost CMYK

RGB farební mód má větší spektrum barev, ktoré se v něm dají zobrazit. Je důležité , aby se grafický návrh připravil v CMYK barevném módu. V opačném případě by se mohlo stát, že barvu, která je viditelná na monitoru tiskárna nění schopná vytisknout.

  • Text, jeho forma a velikost

Je důležité, aby text nebyl menší než 8pt. Font menší než 8pt je z přirozené vzdálenosti nečitelný a z bližší vzdálenosti je možné všimnout si tiskové nedokonalosti.

Text je třeba před uložením finálního návrhu převést do krivek pomocí funkce Adobe Acrobat Pro. (Advanced -> Print Production -> Flattener preview -> All text to outlines). Funkce, které konvertují text do křivek jsou taky součástí Adobe Illustratoru (Type -> Create Outlines).

  • Uložení návrhu

Návrh musí být uložen v PDF formátu. PDF musí být uloženo bez vkládání dodatečných profilů.

Výše popsané vlastnosti správného dokumentu naleznete popsané i v dokumentu uvedeném níže. Také obsahuje připravené šablony standardních velikostí se spadávkou a neutrální zónou.