Máte otázky? Ptejte se!

Home > 3. Grafika – Pro profesionály > Děrování do šanonu – příprava PDF pro tisk

Děrování do šanonu – příprava PDF pro tisk

Základní limity děrování

Maximální tloušťka dokumentu pro svázání: bez omezení
Maximální formát tisku pro svázání: A3 (vazba při formátu A3 je možná jenom na kratší straně dokumentu)

Ořez, bezpečná zóna a spadávka

Červenou čárou je znázorněno místo, kde bude dokument oříznut.
Ořez nemusí být pokaždé zcela přesný, proto je důležité respektovat bezpečnou zónu (viz modrá čára).

Modrou čárou je zvýrazněna bezpečná zóna, přes kterou nesmí přesahovat texty a jiné důležité prvky.
Všechno, co je mimo bezpečnou zónu, může být ořezáno nebo proděrováno.

Růžová plocha znázorňuje spadávku. Spadávkou se označuje zóna, která se přidává k finálnímu rozměru grafického návrhu. Jde o přidání 2,5 mm grafiky na každé straně. Jak je vidět na obrázku, grafika přesahuje ořez (hlava osoby v horní části dokumentu a kolečka židle ve spodní části jdou mimo ořez, aby vytvořily spadávku).

Pozice vazby na jednotlivých stranách dokumentu

Při dokumentu proděrovaném oboustranně mají liché strany vazbu na levé straně grafiky (viz náš obrázek) a sudé strany vazbu na pravé straně grafiky. Myslete tedy na to, kde vám bude vazba zasahovat do grafiky, a podle toho grafiku přizpůsobte.

Pokud máte v dokumentu také číslování stran, promyslete si, zda jste ho zarovnali správně vzhledem k vazbě dokumentu.

Ostatní

  • Dokument může mít klidně větší spadávku než 2,5 mm.
  • Je plus, pokud má dokument ořezové značky, ale nemusí je mít.
  • Pro další informace si prostudujte i všeobecné zásady přípravy grafiky pro tisk
  • Dokument umíme vytisknout a svázat bez spadávky nebo neutrální zóny. V daném případě bude mít finální dokument bílé okraje (grafika nepůjde po okraj).

Naše ujištění

Každý podklad od zákazníka před tiskem kontrolujeme, abychom zabezpečili kvalitní výsledný produkt. Nemusíte se tedy obávat, pokud uděláte chybu v přípravě PDF pro tisk. Zachytíme ji a zkontaktujeme se s vámi abychom vám pomohli s nápravou. Zároveň je vám k dispozici také náš grafik, který vám dokáže pomocivytvořit z vašich dokumentů podklad vhodný pro tisk.

Upozornění: Při kontrole podkladů nekontrolujeme gramatickou a obsahovou správnost textů.

Pro představu k článku připojujeme také ukázkový PDF dokument připravený pro tisk s děrováním do šanonu.